به بهانه ورود به سال جدید

تقریبا تمام حرف هایی که در ذهنم است و میخواستم بنویسم را فرهاد در این تِرَکِ زیبا در زیباترین و کوتاه ترین و موثرترین حالت ممکن گفته ، اما یک جمله از این تِرَک از نظر من ارزش اشاره و تاکید بیشتری دارد .

” ما به اندازه ما می روئیم ” 

 

 

خوزه موخیکا ، آموزگار من

 

مهم نيست که من رئيس جمهورم ، درباره اين چيزا زياد فکر کردم .

من بيش از 10 سال از عمرم رو در زندان انفرادي گذروندم .

وقت هايي بود … من 7 سال رو بدون اينکه کتابي باز کنم گذروندم و اين باعث شد من زمان کافي براي فکر کردن رو داشته باشم .

اين چيزيه که من فهميدم :

يا تو با همين چيزاي کوچيک خوشحالي ، بدون اينکه به خودت سخت بگيري ، براي اينکه از درون احساس خوشبختي ميکني ، يا اينکه به مقصدت نميرسي ..

من طرفداري فقر رو نميکنم ، من طرفدار اعتدالم .

ولي ما يه جامعه مصرف کننده اي رو درست کرديم که همواره در حال رشده . جايي که رشد نباشه ، غم انگيزه .

 

ما يه کوهي از احتياجات غير ضروري درست کرديم که بايد بخري و بريزي دور .

اين عمرمونه که داره هدر ميره..

وقتي که من يه چيزي ميخرم ، يا وقتي که شما ميخريش ، هزينش رو با پولمون نميديم ، اون رو داريم با زمان عمرمون که براي پول در آوردن از دست داديم ميخريم .

فرقش اينه ، که تو نميتوني زندگي رو بخري

زندگي راه خودش رو ميره و اين وحشتناکه که زندگيت رو تلف کني تا آزاديت رو از دست بدي .

( قسمتی از صحبت های خوزه موخیکا در مستند انسان  )

 

ادامه ی مطلب

آدام درست گفت که

تا زمانی که اراده نکنی ، کمک به سراغت نمی آید .

آدام (Adam) در مستند The Recovery Boys 

adam-the-recovery-boys

دوست داشتم این گفته را در زبان انگلیسی هم در اینجا داشته باشم تا اگر اشتباه ترجمه کرده بودم ، بتوانید منظور اصلی جمله را دریافت کنید .

Adam : You can’t get help until you want .

پی نوشت : آدام ، این حرف را پس از بازگشتن به مواد مخدر پس از رها کردن گروه و کمپ ترک اعتیاد گفت . که در نظر من در شرایطی که آدام پس از بازگشت به اعتیاد داشت ، گفتن این جمله به وضوح شرایطش و دلیل بازگشتش به مواد مخدر را تشریح می کرد .

از کوتهی ماست

دیشب برای اولین بار مهمان اتاق کناری در خوابگاه بودم ، دوستم که در آن اتاق زندگی میکند روانشناسی تربیتی میخواند . این نوشته او نظر مرا جلب کرد و با کسب اجازه از او عکسی یادگاری از آن گرفتم . این چند کلمه نوشته شده بر روی وایت برد ، سالها حرف برای گفتن دارند .

az-kotahi-mast

 

از کوتهی ماست ، که دیوار بلند است 

این نوشته در اصل مصراعی از صائب تبریزی می باشد ، غزل کامل آن را میتوانید در اینجا بخوانید .