نشانه ای از مرد شدن

چند مقدمه بر مطلب امروز :

-دوستم در حال مذاکره و صحبت با خانواده همسرش است تا قرار ازدواجشان که به زودی سر میگیرد را بگذارند . در این میان من هم گاهی از مرد ها به او میگویم ، از باید ها و نباید ها و از نکاتی که بهتر است در مورد همسرش رعایت کند و از نکاتی که بهتر است در مورد خودش و در حضور همسرش مورد توجه قرار دهد .

-احساس میکنم که در حال تغییر از یک پسر یه یک مرد هستم ، ممکن است این احساس به خاطر سنم باشد که در مرز پسری و مردی قرار دارد . اما به هر حال این روزها یکی از مسائلی که در ذهنم مطرح میشود ، مرد بودن و شاخص هایی است که میتوانم با آنها میزان مرد بودن خودم را بسنجم .

-به پدرم نگاه میکنم ، به مرد های خوب و محترم نگاه میکنم ، به آنها فکر میکنم تا بفهمم چگونه میتوانم همانند آنها خوب و با احترام باشم و در چشم دیگران یک مرد خوب به حساب بیایم .

 

تمامی مقدمه های بالا مرا به یک نشانه در مورد مرد بودن هدایت میکنند ، آن نشانه هم نشانه ای ضمنی است که وقتی یک پسر تبدیل به یک مرد می شود ، در هویت او شکل میگیرد .

و آن نشانه هم چیزی نیست به جز تکیه گاه بودن .

وقتی تمامی مقدمه های بالا را کنار هم میگذارم و فکر میکنم که یک مرد را چگونه میتوانم از یک پسر تشخیص دهم ، به تکیه گاه بودنش نگاه میکنم . به این نگاه میکنم که خانواده اش ، شریک عاطفی اش و دوستانش تا چه حدی او را یک تکیه گاه میبینند و میتوانند بر او تکیه کنند . به این نگاه میکنم که ظرفیت او  برای تکیه گاه بودن برای هر کدام از دسته های مختلف افراد چقدر است . تکیه از لحاظ عاطفی ، تکیه از لحاظ اعتماد و تصمیم گیری ، تکیه از لحاظ مالی و مهم تر از همه تکیه از لحاظ مسئولیت . یک مرد به درستی مفهوم مسئولیت را میفهمد و به آن پایبند است ، او خود را در برابر تمامی چیزهایی که به او تکیه دارند مسئول میداند .

سخن از مسئول دانستن به میان آمد ، یاد شازده کوچولو در خاطرم زنده شد که میگفت : تو نسبت به آنچه اهلی کرده ای تا ابد مسئولی . اگزوپری میفهمید ، که تو نسبت به کسی که تکیه گاه عاطفی اش هستی ، تا ابد مسئولیت داری .

این روزها که تلاش میکنم پاسخ سوالم به مرد شدن را با مفهوم تکیه گاه بدهم ، شاخص های مرد بودن برایم واضح ترند ، چرا که تکیه گاه بودن تازه آغاز راه مرد شدن است و اگر بخواهی تکیه گاه باشی باید به خیلی مفاهیم دیگر جامه عمل بپوشانی ، مفاهیمی کلیدی همانند مسئولیت .

 

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید