من تورا تصدیق میکنم

من تورا تصدیق میکنم را ترجمه I’ll Prove you right پنداشتم .

عادت دارم که ایده هایم در مورد مفاهیمی که در مورد آنها تامل میکنم را گاهی اوقات به زبان انگلیسی بنویسم ، در مورد مفهوم امروز نوشته بودم :

“Don’t treat people as if they’re sadist , If you do , they will always try to prove you right ”

به این معنی که : با مردم اینگونه برخورد نکن که تو گویی مبتلا به سادیسم هستند ، اگر اینگونه کنی ، آنها همیشه تلاش خواهند کرد تا با اعمال و رفتار خود ، تفکر تورا تصدیق کنند .

اعتقاد دارم که درصد زیادی از رفتار هایی که از دیگران نسبت به ما سر میزند ، از نحوه تفکر و برخورد ما با آن ها حاصل میشود .

اجازه دهید مثالی از خودم بزنم :

مثال – روزی با یکی از دوستانم در تلگرام صحبت میکردم و قرار بود ایشان عکسی رو برای من بفرستند ، ایشان در ابتدا از فرستادن آن عکس اجتناب کردند و در نهایت با مقداری اصرار و مذاکره ، قبول کردند که عکس رابه من نشان بدهند ، من حدس میزدم که پس از فرستادن عکس ، آن را سریعا پاک خواهند کرد ، پس انگشتانم را به روی دو دکمه مربوط به اسکرین شات گرفتن نگه داشتم .

ایشان هم ناحقی نکرده و برای عکسی که فرستادند زمانی برای پاک شدن خودکار تنظیم کرده بودند ، خلاصه داستان اینکه پیش بینی من درست از آب درآمد و عملیاتی که در نظر گرفته بودم هم با موفقیت انجام شد ، اسکرین شات گرفته شد و از آنجایی که عکس زمان پاک شدن خودکار داشت ، به ایشان اطلاع داده شد که از عکس فرستاده شده اسکرین شات گرفته شده است .

ایشان اظهار ناراحتی کردند از اینکه چرا اسکرین شات گرفته ام و در تلاش برای پاسخ به ناراحتی ایشان بود که مفهوم امروز برای من زاده شد .

من آدمی نبودم که اهل اسکرین شات گرفتن و دیگر کارهایی که به سن و شعور من قرابتی ندارند باشم ، اما رفتاری که ایشان در قبال من کردند ( بی اعتمادی و مخفی کاری) مرا به آدمی به زبان عامیانه فضول تبدیل کرد و پس از ابراز ناراحتی و بی اعتمادی توسط ایشان ، گفتم که رفتار شما رفتار من را شکل داده و اگر شما درصدی اطمینان میکردید و به درستی عکس را ارسال میکردید امکان داشت من پس از دریافت آن و در نتیجه درخواست شما آن رو به سادگی حذف کنم (محتوای عکس چیز خاصی نبود ، کارنامه دبیرستان ایشان بود که تاکید زیادی بر دیده نشدن آن توسط دیگران داشتن) .

به سی روز گذشته فکر کنید ، چند بار مجبور شده اید به خاطر اینکه کسی نسبت به شما برداشتی داشته یا رفتاری انجام داده (که آن رفتار هم به وضوح از برداشتش از شما حاصل میشود ) ، رفتاری را بروز دهید که به واقع جزئی از شخصیت شما نبوده و تنها به اجبار پاسخ دادن به رفتار دیگری دست به انتخاب آن زده باشید ؟

 

پی نوشت : یادم می آید یک بار در مورد تعلق و اعتماد با یکی از دوستانم بحث میکردیم و به او گفتم : تو نمیتوانی به من احساس تعلق به جایی که هستم را بدهی ، اگر آن جا تمایلی به پذیرش من نداشته باشد و تو نمیتوانی مرا به اعتماد به کسی واداری ، تا زمانی که آن کس با من با اعتماد کامل رفتار نکند .

پی نوشت مربوط به پی نوشت بالا : گاهی اوقات دستیابی به برخی چیزها چقدر ساده است و ما چقدر آن ها را پیچیده میکنیم و به جای ده گام مستقیم برداشتن تلاش میکنیم در صد گام غیر مستقیم با هزار راه نامعلوم به آنها برسیم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید