قرار فراموش شده

جلسه دوازدهم کلاس مدیریت استراتژیک دکتر رحمان سرشت بود که از ایشان عکس گرفتم ، دلیل و بهانه ام یکی بود . پیراهنی که پوشیده بودند آنقدر به ایشان می آمد که دوست داشتی به جای وایت بُرد کلاس فقط به ایشان نگاه کنی .

عکس زیر ، عکس جلسه دوازهم بود :

دکتر حسین رحمان سرشت

دلیل انتخاب عنوان این نوشته هم این بود که جلسه دوازدهم به ایشان گفته بودم که عکسشان را در وبلاگم قرار میدهم تا عکس جدید تری از ایشان در صفحه جستجوی تصاویر گوگل نمایش داده شود ، ایشان هم لبخندی زدند و قبول کردند ، اما تا امشب که فایل صوتی جلسه 12 را گوش دادم و قرارم یادم آمد فراموش کرده بودم .

به قول دوستان ورودی 96 MBA که ایشان را شیخ صدا می کنند ، یا شیخ ! الوعده وفا .

پی نوشت : یکی از افتخارات این وبلاگ بدون شک داشتن عکس این مرد بزرگوار است . با فاصله بهترین معلمی که در زندگی ام با او کلاس داشته ام .

اشتراک گذاری :

2 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخی بگذارید