دیجیتال مارکتینگ ، پویاست

هفته گذشته در دوره دیجیتال مارکتینگ تعدادی از ابزارهای مورد استفاده ام برای رصد داده های مربوط به روزنوشته ها را خدمت هم دوره ای های محترم توضیح دادم .

یکی از انتقادهایی که وارد شد مربوط به Google Search Console روزنوشته ها بود که در آن Avg Positioning (که در آن میانگین موقعیت مطالب من در صفحه نتایج جستجوی گوگل نشان داده میشود) روزنوشته 14.2 بود ، لازم به ذکر نیست که این عدد ، برای یک سایت مطلوب نیست و بهتر است به دنبال راه حلی برای کاهش آن بود . اما نکته ای که دیشب توجه ام را جلب کرد و اینجا مطرح است این است که ، دیجیتال مارکتینگ پویاست و مربوط به تنها زمان حال نیست .

برای بررسی کمیت عملکرد یک سایت شما میتوانید داده های آماری کنونی آن را بررسی کنید ، اما برای بررسی نحوه پیشرفت یا پسرفت آن در حوزه کیفیت باید کمی صبور تر بوده و جهت تغییر در گراف ها و آمار را بررسی کنید . چنانکه یک ماه پیش Avg Positioning روزنوشته ها در صفحه نتایج گوگل حدودا 17.5 بود و دیشب این عدد پس از یک ماه سیر نزولی (که برای ما مفید است) به عدد 12 رسیده بود .

نکته اینجاست که در جایگاه کسی که به دنبال کسب دانش در حوزه دیجیتال مارکتینگ است ، بهتر است بیشتر به ترند ها توجه کنیم ، نه آمار روزانه . آمار روزانه متعلق به کسانی است که دغدغه شان بالا بودن امروز سایتشان است و از هیچ تلاش و هزینه ای برای رسیدن به نتایج کوتاه مدت فروگزار نمی کنند ، دید ترندی اما متعلق به کسانی است که دیجیتال مارکتینگ را با استراتژی دنبال می کنند و بالا بودن را از راه و با استفاده از برنامه درستش می خواهند .

پس یادمان باشد ، دیجیتال مارکتینگ حوزه ای برای مطالعه صرفا امروز و برنامه ریزی برای صرفا فردا نیست ، بلکه دیجیتال مارکتینگ حوزه ای برای مطالعه داده ها در دراز مدت و برنامه ریزی استراتژیک برای دراز مدت است .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید