در مورد صبر ، پیش داوری و انرژی

چند هفته پیش فیلمی می دیدم که در آن  این جمله را رئیس پلیس می گفت :

” دو نوع پلیس در دنیا وجود دارد ، انسان هایی که پلیس هستند ، و زمان . “

این جمله در ذهن من باقی ماند و چند وقتی به آن فکر کردم و به یاد صبر و پیش داوری افتادم . به یاد اینکه چقدر خوب است که در مواجه با بسیاری شرایط صبر داشته باشیم ، پیش داوری نکنیم و اجازه بدهیم زمان به ما درست را از غلط نشان بدهد .

با صبر داشتن علاوه بر اینکه انرژی زیادی حفظ میکنیم ، از پیش داوری و حدس و گمان دور می شویم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید