در مورد رشد و پیشرفت

با خودم فکر می کردم که گاهی طی کردن چند مسیر ، به صورت موازی ، در کنار یکدیگر کار سخت و غیر موثری است .

گاهی اوقات بهتر است بایستیم ، مسیر ها را ارزیابی کنیم و یک مسیر را که در شرایط حال بیشتر از دیگر مسیر ها به آن نیاز داریم انتخاب کنیم و آن را تمام و کمال با توجه به جزئیات طی کنیم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید