در باب بدی و خوبی ما و دیگران

برخی افراد هستند که هم سطحان خود را تا جایی که توانایی دارند تضعیف میکنند ، با تاکید بر مشکلات و بدی های آنها .

کارمندی که زیرآب همکارش را پیش رئیسش میزند ، در حال تضعیف اوست . این امری مشهود است ، اما آنچه من همیشه در پاسخ به چنین شرایطی گفته ام این است که : با بد جلوه دادن دیگران ، ما خوب نمیشویم (حتی ممکن است در نظر دیگران بد هم بشویم)

این گفته سالها پیش در ذهن من شکل گرفت ، سالها این گفته را تکرار کردم تا امشب که به یاد عادتی که در تابستان داشتم افتادم . یادآوری این عادت باعث شد به این فکر فرو بروم که آیا قصد ما از بد جلوه دادن دیگران ، خوب به نظر آمدن خودمان است ؟

در طول تابستان چندین مستند قتل و سرقت و اعتیاد و غیره از سری مستند های شوک را از یوتیوب دیدم ، به یاد دارم که در بسیاری از موارد نسبت به انسانیت نداشتن برخی از افراد مجرم که در مستند بودند احساس تاسف میکردم . به حال مردی که مرتکب قتل شده بود و نسبت به سوال بازپرس که از وضعیت فرزندانش پس از زندانی شدنش میپرسید پاسخ میداد : خدای بالای سر آنها مراقب آنها خواهد بود و رها کردن آنها توسط من کار اشتباهی نبوده ، تاسف میخوردم . فکر میکردم چقدر بی احساس است و از مسئولیت پدری هیچ نفهمیده .

در چند روز گذشته در پس زمینه ذهنم همواره به این فکر کرده ام که شاید دلیل بد نشان دادن دیگران ، خوب نشان دادن خودمان نه ، بلکه داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است .

بارها شده که وقتی خرابکاری میکنیم و برای آن بازخواست می شویم ، هزار و یک مثال دروغ و راست می آوریم که مطابق با آنها طرفمان باید خدا را شکر کند ، چرا که فرد دیگری در موقعیتی مشابه ما وضعیت را به مراتب بدتر از ما رقم زده و همین که خرابکاری ما در سطح موجود است ، جای شکرگزاری دارد .

اما در عالم واقعیت چه اتفاقی می افتد ؟ قصد و غرض ما از تخریب خودخواسته دیگران چیست ؟ تجربه اندکی که من دارم میگوید ، اگر تخریب در حضور دیگران باشد ، به احتمال زیاد با هدف اول ، یعنی خوب جلوه دادن خودمان است . و اگر تخریب در خفا و در غیاب دیگران باشد ، به احتمال زیاد برای پیدا کردن احساس خوب نسبت به خودمان است ، اما سوال پایانی که با آن مطلب امشب را به پایان میرسانم این است که : مگر وقتی کسی ما را بهتر از دیگران میپندارد به ما احساس خوب بودن دست نمیدهد ؟ آیا میتوانیم نتیجه بگیریم که حتی در حالت اول هم ما این کار را برای پیدا کردن حال خوب نسبت به خودمان انجام میدهیم و نه صرفا خوب دیده شدن در منظر دیگران ؟

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید