دانلود کتاب های دیجیتال مارکتینگ

سلام ، در این قسمت تعدادی از کتاب های دیجیتال مارکتینگ در قالب فایل PDF قرار داده میشه و این برگه در طول زمان با اضافه شدن کتاب های بیشتر ، به روز رسانی میشه .

برای دانلود هر کدام از کتاب ها کافیه به روی اسم آنها یا عکسشون کلیک کنید .

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of Affiliate Marketing By eMarketing Institute

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of Blogging Marketing By eMarketing Institute 

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of E-Commerce By eMarketing Institute 

Fundamentals Of Web Analytics By eMarketing Institute 

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of SEO By eMarketing Institute 

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of Search Engine Marketing By eMarketing Institute

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals of Email Marketing By eMarketing Institute

 emarketing excellence third edition ehsan amiri blog

eMarketing eXcellence , Third Edition by Dave Chaffey & PR Smith

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of Content Marketing By eMarketing Institute 

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals Of Social Media Marketing By eMarketing Institute 

دانلود_کتاب_دیجیتال_مارکتینگ

Fundamentals of Online Marketing By eMarketing Institute