تفاوت چقدر است ؟

تفاوت چقدر است ؟ 90 ثانیه ، در این 90 ثانیه چه چیزی تغییر می کند ؟

تفاوت چقدر است ؟ 5 دقیقه ، در این 5 دقیقه چه چیزی تغییر می کند ؟

تفاوت چقدر است ؟ 3 ساعت ، در این 3 ساعت چه چیزی تغییر می کند ؟

تفاوت منتظر ماندن برای سبز شدن چراغ عابر پیاده و عبور کردن از خط در چارچوب قانون ، نهایتا 90 ثانیه است ، اگر این ۹۰‌ ثانیه را منتظر نمانیم چه چیزی تغییر می کند و اگر بمانیم چه چیزی تغییر می کند ؟

تفاوت ۳۰ کیلومتر رانندگی با سرعت مجاز و ۳۰ کیلومتر رانندگی با سرعت غیرمجاز ، ۵ دقیقه است ، اگر با سرعت مجاز برانیم چه چیزی تغییر می کند و اگر با سرعت غیر مجاز برانیم چه چیزی تغییر می کند ؟

تفاوت خواب یک آدم که به تلاش و اهدافش اهمیت می دهد و آدمی دیگر که به اهداف و تلاشش اهمیت نمی دهد ، ۳ ساعت است ، ۹۰ ثانیه خواب بیشتر یا کمتر ، ۵ دقیقه خواب بیشتر یا کمتر چقدر برای ما تفاوت دارد که حاضر نیستیم در ازای چشم پوشی از آن ، تغییراتی که از رعایت قانون حاصل می شود را محقق کنیم ؟

پی نوشت : ۸ ساعت خوابیدن یا ۱۰ ساعت خوابیدن چقدر برای ما فرق دارد ؟ آیا اینقدر وقت شناس هستیم که نتوانیم پنج دقیقه و ۹۰ ثانیه از وقتمان را برای بهتر شدن جایی که در آن زندگی میکنیم صرف کنیم ؟

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید