تجربه کلاسی متفاوت

کلاس درس مدیریت بازاریابی ترمی که گذشت بسیار برای من جالب و متفاوت بود :

” قبل از شروع ترم و جلسات کلاس با خودم فکر میکردم که قرار است مدیریت بازاریابی را بیش از هر چیز دیگری در این کلاس یاد بگیرم ، اما حالا که ترم تمام شده میفهمم که بیشتر از مدیریت بازاریابی و موارد دیگر ، اخلاق حرفه ای و اتیکت را در این کلاس یاد گرفته ام ” .

نمیدانم که یادگیری کدامیک در این کلاس درس ارزشمند تر است ، اخلاق حرفه ای یا مدیریت بازاریابی . اما می دانم که برای من ، یادگیری اخلاق حرفه ای اهمیت بسیار بیشتری نسبت به یادگیری مدیریت بازاریابی بر سر یک کلاس درسی دارد .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید