از فیلم Green book

فیلم کتاب سبز یا Green book یکی از زیباترین فیلم هاییست که در چند سال گذشته و به صورت کلی در عمرم دیده ام.

یک دیالوگ از فیلم را همیشه برای خودم و با خطاب قرار دادن خودم مرور میکنم ، آن دیالوگ، دیالوگ زیر است :

Dr. Don Shirley: I’ve been looking for you.
Tony Lip: Yeah, sorry. The guys were having a little game.
Dr. Don Shirley: Next time you need extra money, just ask me.
Tony Lip: It’s more fun winning it.
Dr. Don Shirley: And what if you lost?
Tony Lip: Craps and cards. I don’t lose, Doc. I don’t lose.
Dr. Don Shirley: So stooping down in the gravel pitching dice for pocket change makes you a winner?
Tony Lip: What are you giving me shit for? Everybody was doing it.
Dr. Don Shirley: They didn’t have a choice whether to be inside or out. You did

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید