ابتدا و انتها یکی است ، این مسیر ها هستند که تفاوت دارند

ابتدا و انتها یکی است ، این مسیر ها هستند که تفاوت دارند ، مسیر کسی از باغ و بوستان میگذرد و مسیر دیگری از بیابان بی آب و علف

این نکته وقتی نظرم را جلب کرد که اتفاقی به روی عکس پروفایل تلگرامِ مادرم کلیک کردم ، عکس او بود و پدرم بود و خواهرم

متوجه شدم که پدر و مادرم وقتی با یکدیگر ازدواج کردند در عکس ها تنها بودند ، هر دو کنار یکدیگر ، الان هم دو پسرشان در شهر های دور درگیر زندگی خودشان هستند و تنها دخترشان که او هم چند سال دیگر راهی دانشگاه شهر دورتری میشود ، در کنارشان حضور دارد .

نه اینکه فرزندانشان آنها را رها کرده باشند ، اینکه قانون زندگی است که فرزند باید به دنبال زندگی خود برود و نمیتواند تا آخر عمر در کنار پدر و مادرش بماند .

و پدر و مادر مسیری حدودا سی ساله را در کنار فرزندانشان میگذرانند تا وقتی که حضور آن ها در زندگی شان نسبت به قبل کم رنگ تر میشود ، اینگونه میشود که در عکس هایشان دوباره بیشتر همراه همدیگر هستند ، تا همراه نزدیکانشان .

startingpoint-and-destinations-are-same-paths-are-different-ehsan-amiri-blog

اما موضوعی که مورد توجه است این است که این مسیر چند دهه ای که با فرزندانشان سپری شده است ، به چه کیفیتی سپری شده و پس از مستقل شدن آنها ، چه چیزی از آنها و حضورشان به جای مانده است ؟

به اینجا که رسیدم ، فکر کردم که ما در زندگی شخصی هم همین داستان را تجربه میکنیم ، منتهی آنقدر میان این آغاز و پایان فاصله است که اغلب به مسیری که در حال طی کردن آن هستیم تا به انتهای کارمان (یا ابتدای کارمان) برگردیم ، توجه ای نمیکنیم . همانطور که زندگی با فرزندان کیفیت و خاطره و روزهای خوب و بد دارد ، زندگی شخصی ما هم کیفیت و خاطره و روزهای خوب و بد دارد ، به راستی چقدر تلاش میکنیم کیفیت و خاطرات و روزهای خوبمان را بهبود بخشیده و روزهای بد را کمتر کنیم ؟

آیا تا به حال به ابتدا و انتهای مسیرتان فکر کرده اید ؟ چقدر از آن گذشته و چقدر دیگر از آن باقی مانده است ؟ چقدر با کیفیتی که دوست داشته اید زندگی کرده اید ، چقدر خاطراتی که دوست داشته اید را ساخته اید ؟ چقدر روزهای خوب را تجربه کرده اید ؟

زمان در حال سپری شدن است و ما هم در حال رسیدن به نقطه پایان و آغازمان ، شاید امشب ، زمان آن باشد که به ابتدا و انتها و مسیر زندگیمان نگاهی عمیق تر بیندازیم .

پی نوشت : عکس موجود در مطلب را از گوگل پیدا کرده بودم ، وقتی که این مفهوم به ذهنم زده بود آن را ذخیره کردم ، تا در مورد آن بعدا بنویسم ، متاسفانه منبعش در خاطرم نیست .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید