درباره تاریکی

شب جمعه را در مسیر تهران به شوش گذراندم ، صندلی آخر اتوبوس را انتخاب کرده بودم تا بتوانم از سکوت و تاریکی و تنهایی بیشترین لذت را ببرم ، چرا که معمولا در اتوبوس خوابم نمیبرد و اگر صندلی ام وسط اتوبوس باشد احساس راحتی ندارم و نمیتوانم آرنج ام را بر روی لبه پنجره تکیه بدهم و همانند کودکی با تعجب به بیرون خیره شوم ، بدون اینکه احساس قضاوت شدن توسط دیگران داشته باشم .

در ابتدای مسیر که از نعمت روشنی چراغ های داخل اتوبوس برخوردار بودیم چند صفحه از کتاب چگونه از تنهایی لذت ببریم ، نوشته سارا میتلند را خواندم . نیازی به خواندن کتابی برای یادآوری علاقه ام به تنهایی و سکوت نبود اما دوست داشتم که دیدگاه دیگران در مورد تنهایی را بدانم (یا حداقل آنقدری اطلاعات منطقی داشته باشم تا بتوانم هنگام آماده شدن برای شب گردی دوستانم را راضی به بیرون نیامدن کنم) .

در ابتدای کتاب ، سارا در مورد تنهایی و دلیل نیاز ما به تنهایی صحبت کرده بود ، به اینکه تنهایی با توجه به فرصت هایی که برای ما ایجاد میکند مفید است . سپس گفته بود که هر کسی که بخواهد سکوت را مطالعه کند متوجه می شود که تنهایی ، جزئی جدایی ناپذیر از سکوت است ، سکوت مطلق و سازنده . سارا در ادامه به تشریح اینکه چرا این دو عنصر با یکدیگر چنین رابطه نزدیکی دارند صحبت میکند و سپس به بررسی انتقاد هایی که نسبت به تنهایی وارد است صحبت میکند و در آخر کار (منظورم کمی پس از ابراز انتقاد ها است ، چرا که هنوز کتاب را کامل نخوانده ام) به دفاع از تنهایی و پاسخ به آن انتقاد ها میپردازد .

ادامه ی مطلب

قدم زدن یا راه رفتن ؟

یکی از عادت های خوبی که در سال های گذشته در خود پرورش داده ام ، قدم زدن شبانه است .

در دو سال گذشته شب های زیادی را ساعت ها به قدم زدن اختصاص داده ام ، به نظرم قدم زدن شبانه تاثیر فشار های ناشی از سختی ها و مشکلات را کم میکند ، یه به قولی ، آن ها را از دوش انسان برمی دارد .

امشب در مورد قدم زدن شبانه نمی نویسم ، چرا که در آن مورد باید نشست و کامل و با جزئیات ، طوری که در خورش باشد نوشت . امشب در مورد تفاوتی کوچک که در قدم زدن شبانه با دوستان متوجه آن شده ام مینویسم .

برخی شب ها که با دوستانم بیرون میروم و تلاش میکنیم برای دقایقی در آرامش و سکوت قدم بزنیم و در مورد مواردی که در زندگی واقعا اهمیت دارند صحبت کنیم ، توجه ام به نکته ای جلب می شود .

به اینکه میان قدم زدن و راه رفتن تفاوتی وجود دارد ، بهترین معیار تشخیص تفاوت آنها ، تفاوت سرعتشان است . اما نباید اینقدر سطحی به این موضوع بنگریم و تنها تفاوت آنها را سرعتشان در رساندن ما به مقصد بدانیم . بگذارید آنگونه که برای دوستانم در حین قدم زدن تفاوت این دو را تشریح میکنم ، برای شما هم تشریح کنم .

ادامه ی مطلب