دفتر کاری شما ، بیرون از دفتر کاری شما

عنوان بالا ، عنوان تبلیغات محیطی ای است که شرکت proximity که یک شرکت تبلیغاتی کلمبیایی است ، برای StarBucks انجام داده .

پیامی که این تبلیغ میرساند این است که : استارباکس تنها جایی برای نوشیدن قهوه و صحبت با دوستان نیست ، بلکه استارباکس به محلی خاص برای گردهمایی های بیزینسی تبدیل شده که در آن کارآفرینان میتوانند در مورد بیزینس خود با همکارانشان ملاقات و گفتگو کنند .

ُYour office outside your office , Starbucks ads

ادامه ی مطلب