یک خطای تصمیم گیری و حل مسئله

دکتر رحمان سرشت میگفت : زمانی که مشکلی پیش می آید ، همیشه ابتدا به ساده ترین علت بروز آن فکر کنید و همیشه ساده ترین راه حل را برای حل مشکل برگزینید .

در مدت زمانی که در مدیااد مشغول به کارم بارها با مشکلاتی روبرو شده ام که توانایی حلش را نداشته ام و زمانی که به دنبال حل آن و کمک گرفتن از همکارانم رفته ام متوجه شده ام که دلیل بروز مشکل بسیار ساده تر از آنچه که من فکر کرده ام بوده است و اگر با دقت بیشتری به مشکل نگاه می کردم و تلاش می کردم آن را از ابعاد مختلف ببینم بدون نیاز به کمک همکاران قابل حل می بود .

امروز که در مورد خطای ما در پیچیده انگاشتن شرایط و عدم تلاش برای ساده نگریستن به آن و حلش فکر می کردم متوجه شدم که در تصمیم گیری ها هم ما دچار این خطا می شویم .

بسیاری از تصمیم هایی را که با حل چند معادله ساده می توانیم ساده کنیم بسیار پیچیده پنداشته و دقیقا زمانی که با نتایج منفی تصمیم گرفته شده روبرو می شویم ، متوجه می شویم که اگر چند معادله بسیار ساده را قبل از تصمیم گیری انجام داده بودیم احتمالا انتخاب و تصمیممان متفاوت می بود .

در نتیجه فکر می کنم بهتر است که در مواجه با مشکلات و در تصمیم گیری همیشه از بررسی ساده ترین اجزا شروع به تحلیل کنیم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید