پیشرفت ، تا چه اندازه موازی ؟

چند روز پیش بود که در خیابان به فکر این بودم که آیا عناصر مختلف موجود در دنیا ، موازی با هم پیشرفت میکنند ؟

برایم سخت بود که این بحث را با کسی مطرح کنم ، تا وقتی که چند سوال مربوط به این موضوع را در سر پروراندم و امشب در مورد آنها با شما حرف میزنم .

بگذارید با یک مثال ساده اول طرح مسئله کنیم :

برای همه ما کاملا بدیهی و روشن است که سرعت پیشرفت دو بُعد مختلف (که شاید به بُعد سومی هم مرتبط باشند) با یکدیگر برابر نیست ، انسان را مثال در نظر بگیرید . آیا انسان در تمامی سال های عمر خود ، به مقدار مساوی کسب علم یا تجربه میکند ؟

اگر نسبت دانش آموخته به سال را بسنجیم ، میتوانیم بگوییم معمولا این نسبت در سالهای جوانی که انسان مشغول به تحصیل است (یا سالهایی که بیشتر مطالعه میکند ، که در کشور ما عموما سالهای تحصیل است) در بالاترین سطح خود قرار دارد .

پس این نسبت برای تمامی سالهای عمر یکسان نیست ، چرا که مثلا انسان در دوران پیری چندان علمی کسب نمیکند .

حالا که با یک مثال ساده مفهوم جا افتاده ، بگذارید فکر کنیم که این موضوع کجا میتواند مهم تر باشد ؟

به نظر من این موضوع در پیشرفت مهم است (نمیگویم مهمتر ، چونکه هنوز فرصت نکرده ام به صورت دقیق تری تمامی مفاهیم دور و اطرافم را با سنجه این مفهوم بسنجم ) ، وقتی پیشرفت شخصی را در نظر میگیرم ، میبینم که کسی که علم و دانش دارم ( یا در کشور ما بند پ ، یا پارتی دارد ) ، با سرعتی چند برابر افراد دیگر پیشرفت میکند ، چنانکه اگر بخواهیم داستانِ نسبتِ علم و انسان را در نظر بگیریم ، او همواره در سالهای اوج مطالعه خود است و دیگران در دوران پیری و بستر مرگ .

حال بگذارید پیشرفت جمعی را در نظر بگیریم ، از دیدگاه پیشرفت جمعی میتوانیم محیط اقتصادی یک کشور را مثال بزنیم ، هرچه قدر این محیط برای کسب و کار غنی تر بوده و قانون گذاران ما از لحاظ فکری در عصر حاضر زندگی کنند (نه هزاران سال گذشته) و قوانینی تصویب کنند که به کسب و کار و رقابت منتهی شود (نه به انحصار صنعتگران فاسد) ، صنعتگران درست کار و آزاد قابلیت پیشرفت بیشتری دارند .

برای پایان مطلب میتوانیم موضوع پیشرفت صنعت را هم یک نسبت در نظر بگیریم تا مفهوم امشب را با لبخندی تلخ درک کنید .

نسبت را اینگونه در نظر میگیریم : نسبت موفقیت یا شکست کسب و کار ها به زمان ، در ذهن خود در نظر بگیرید کسب و کار های بزرگ و اسم و رسم داری که در چند دهه گذشته در کشورمان ورشکست و جمع شده اند (یا موفق شده اند) ، و این نسبت را با نسبت موفقیت (یا شکست) کسب و کارهای کشور ژاپن در چند دهه گذشته در نظر بگیرید .

 

پی نوشت : دوستی میگفت برای تعیین آینده ناگزیر به نگاه به گذشته هستی ، بدون اینکه به گذشته نگاه کنی نمیتوانی آینده را به درستی ترسیم کنی ، با توجه به نسبتی که برای موفقیت کسب و کارها به زمان در دهه های گذشته به دست آوردیم ، شما آینده اقتصادی کشورمان را چگونه پیش بینی میکنید ؟

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید