وقتی KPI ها اشتباه هستند قسمت دوم

قبلا در اینجا درباره موضوع امشب نوشته بودم ، امشب اما نکته جدیدی به ذهن رسید که میخواستم در تکمیل آن مطلب قدیمی ذکر کنم .

نکته امشب در مورد موفقیت است و اینکه KPI ها چه اثری بر آن دارند . بهتر است حوزه صحبتم در مورد موفقیت را کوچک تر کنم تا بتوانم دقیق تر بنویسم . بگذارید منظورمان از موفقیت را موفقیت شخصی در نظر بگیریم و با مثال همکار نکته امشب را تشریح کنیم .

من فکر میکنم نسبت به همکارانم کارمندی موفق تر هستم ، پر تلاش باهوش ترم ، اما دقیق تر که نگاه میکنم میبینم ده سال است که در کنار آنها مشغول به کارم و هیچ پیش رفت چشمگیری نسبت به آنها نداشته ام . در اینجا نکته ای که نهفته است این است که من دارم خودم را با آدم های اشتباهی میسنجم یا به قولی KPI هایم اشتباه است .

ما در هر شرایطی باشیم میتوانیم خود را موفق تر از تعداد زیادی آدم و بدبخت تر از تعداد زیادی آدمِ دیگر بدانیم . موضوع این است که ما برای موفقیت خود را یا با آدمی در سطح خودمان یا آدمی پایین تر از خودمان مسنجیم و این عمل باعث میشود که رشد ما محدود شود ، محدود به اهدافی که با توجه به آن آدم ها برای خود میگذاریم . در گوگل آنالایتیکس (Google Analytics) یکی از کارهایی که انجام میدهیم ایجاد اهداف است ، مثلا هدف میگذاریم که در ماه آینده به جای 600 بازدید کننده با استفاده از تکنیک های خاصی 1000 بازدید کننده جذب کنیم ، نمیخواهم در مورد این گونه هدف گذاری در گوگل آنالایتیکس (Google Analytics) و تخلیل آن صحبت کنم ، اما میخواهم بگویم ما نسبت به آن دو دسته افراد (هم سطح و پایین تر از خودمان) ، KPI هایمان و اهدافمان را تعریف میکنیم .

در اداره ما میانگین مطالعه روزانه 10 صفحه است و ما با خواندن 15 صفحه به جای 10 صفحه ممکن است دچار این خطا بشویم که خود را موفق تر بدانیم ، تنها به دلیل اینکه ما بیشتر از آنها مطالعه میکنیم . اما نکته اینجاست که آن آدم هایی که ما خود را در رقابت با آنها میبینیم (بهتر است بگویم میپنداریم) روزانه 100 صفحه مطالعه میکنند و داشتن این اهداف و KPI های اشتباه باعث میشود که ما به سختی بتوانیم به میدان رقابتی که خود را مستحق آن میپنداریم وارد شویم .

بهتر است یک بار بنشینیم و در حوزه هایی که رقابت وجود دارد و ما در آن ها فعال هستیم KPI های خود را بسنجیم و ببینیم که آیا واقعا KPI های ما درست هستند ؟ یا نیاز به تغییر اساسی دارند ؟

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید