نجوا ، فرهاد ، من ، قرن بیستم

دومین بار است که این تِرَک از فرهاد را منتشر می کنم .

گوش دادن به موسیقی فرهاد من را به دوره ای از تاریخ که آرزو می کنم می توانستم در آن زندگی کنم و اگر فرصت زندگی دوباره را پس از این زندگی بیابم آن را انتخاب می کنم می برد .

دوره بی تکنولوژی ، دوره نامه نوشتن ها ، دوره کتاب خواندن ها و دوره ای که از دوره کنونی ساکت تر بود .

دوره ای که اگر می خواستی می توانستی روزها و هفته ها را در سکوت و تفکر ، کنار ساحل رودخانه و دریا و در کلبه جنگلی بگذراندی . دوره ای که زندگی ها ساده تر ، دل ها شاد تر و جهان سالم تر و شاداب تر بود .

 

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید