مزیت دوره های مختلف زندگی

هر دوره ای در زندگی ویژگی های مثبت خود را دارد ، درس های مثبت خود ، خاطرات مثبت خود و احساسات مثبت خود را .

دوره ای که یک ورزش را به صورت حرفه ای دنبال می کردیم ، دوره ای که به صورت حرفه ای ساز می زدیم ، دوره ای که مشغول تحصیل در دانشگاه بودیم و…

تا امروز به آن صورت متوجه درس ها و خاطرات و احساسات خوب دوره های گذشته زندگی نبودم تا اینکه امروز کلیپی از جمعی که در گذشته به آن تعلق داشتم را دیدم و تمامی احساسات و خاطرات و درس های خوب در ذهنم زنده شد .

چه خوب می شود اگر دوره کنونی زندگی را بهتر بشناسیم و از مزیت ها و احساسات مثبت و درس های مثبتی که می توانیم در این دوره یاد بگیریم ، نهایت استفاده را ببریم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید