شجاعانه ترین کار

شجاعانه ترین کاری که میتوانید به آن دست بزنید چیست ؟

تا سالها پیش که گیمر بودم ، شجاعانه ترین کاری که به آن دست میزدم ، گذشتن از زندگی واقعی و درس و سلامتی برای رسیدن به اهدافم در گیمینگ بود ، احساس میکردم که شجاعم اگر بر ابعاد دیگر زندگی ام پا میگذارم تا به رویایم برسم . احساس میکردم که اگر نمیخوابم و به سلامتیم اهمیت نمیدهم و به جای آن تمام تمرکزم را بر گیم میگذارم شجاع هستم .

امروز اما ، فکر میکنم که شجاعانه ترین کاری که میتوانم انجام بدهم ، این است که شب دیر بخوابم و صبح روز بعد هم بیدار نشوم و تا ظهر در تخت خواب بمانم .

تفاوت این دو شجاعت این است که اولی از جنس تهاجم است و دومی از جنس تدافع ، فکر اینکه روزی را تا ساعت 11 صبح در تخت خواب بگذرانم تنم را به لرزه در می آورد ، لرزه ای از که از ترس ناشی میشود ، ترس اینکه به رویاهایم و تلاشم و زندگی پشت کنم و این باعث میشود که از آن بترسم و برای دفاع از خودم و روبرو نشدن با صحنه از تخت بیرون آمدن ساعت 11 صبح ، شب ها زودتر خوابیده و صبح ها زودتر پا شوم . شاید برای همین است که آنرا شجاعت مینامم ، چونکه عموما وقتی از شجاعت صحبت میکنیم ، از کاری صحبت میکنیم که جرات زیادی را برای انجام گرفتن میطلبد و من جرات خوابیدن تا ساعت 11 را ندارم .

شجاعت اول هم همانند شجاعت دوم تن مرا به لرزه در می آورد ، اما این لرزه ،  لرزه ای از سر نترسیدن است ، نترسیدن از اینکه رویاهایم از دست برود . لرزه ای که میتوان آن را به انگیزش نسبت داد ، انگیزشی که تورا از سر جایت بلند میکند و به همه چیز به جز اهداف و مسیرت بی اعتنا .

چقدر جنس شجاعت ها عجیب است ، یک شجاعت تو را به کاری سوق داده و یک شجاعت تو را از کاری دور میکند ، میان این دو شجاعت اما ، کدامیک واقعا شجاعتی صحیح و ستودنیست ؟

شجاعت هجوم بردن به سمت رویاها ، یا شجاعت ترس از دادن آنها ؟

 

پی نوشت : ایده اصلی این مطلب از دوستانم آمده ، که وقتی ساعت 8 صبح مشغول انجام دادن کارهایم هستم ، میبینم که آنها چگونه در تخت خواب به خود میپیچند ، چگونه ساعت 11 به زور سر و صدای خیابان از خواب بر میخیزند و پس از شستن دست و روی خود ، پای فید اینستاگرام خود مینشینند و نسبت به ابعاد دیگر زندگی بی اعتنا هستد ، در آن لحظات ، به معنای واقعی کلمه ، بی وقفه فکر میکنم که چقدر شجاع هستند که اینگونه زیستن بدون هیچ تلاش و فشاری را برای خود قبول کرده و برگزیده اند .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید