زندان

                  مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را                             گلستان ساز زندان را، برین ارواح زندانی

Prison

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید