راهی جدید

برای نوشتن در روزنوشته ها نیاز به ابداع راهی جدید و شرایطی جدید دارم . این روزها آنقدر اطرافم شلوغ شده که تا زمان خواب هم از شلوغی و سر و صدا در امان نیستم .

این موضوع به من فشار می آورد ، چرا که نوشتن روزانه و مهم تر از آن، نوشتن در مورد آنچه در ذهنم می گذرد و درست و کامل نوشتن در مورد آن از بسیاری از موارد پیش پا افتاده زندگی مهم تر است .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید