در پس سختی ها

همه ما شنیده ایم که در پس هر سختی آسانی و خوشی است .

دو هفته گذشته بر من بسیار سخت گذشت ، سختی هایی که به لطف آهنگ های انگیزشی و حمایت های همکاران و خانواده و دوستان و فکر کردن به اهداف و سختی راه سپری شدند .

آنچه که در این میان به نظرم آمد این بود که در شرایط سختی امکان دارد که ما به شرایط سختی که در آن هستیم عادت کنیم و زمانی که شرایط دوباره به حالت قبل باز گردد احساس کنیم که با آسانی روبرو شده ایم ، یک لحظه فکر کنید قیمت دلار به ۳ هزار تومان باز گردد ، آیا احساس آسانی و آسودگی نمی کنید ؟

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید