در مورد پرسیدن و دانستن

دکتر تاتائی استاد درس مدیریت مالی مان میگفت : سیاست مداران به شما دروغ نمی گویند ، اما راست هم نمی گویند .

امروز پشت گوشی وقتی که برای چندین مشتری بالقوه شرکت در مورد خدماتی که ارائه میدهیم توضیح میدادم و ابهام های آن ها را برطرف می کردم ، متوجه یک موضوع شدم ، ما اغلب به وسعت دانسته هایمان میپرسیم . مشتری ها سوالاتی میپرسیدند که ابهام های آنها را در مورد اطلاعاتی که به آنها داده بودم برطرف می کرد .پس از حدودا دو ساعت مکالمه فهمیدم که اگر یک مشتری در مورد نقطه قوت شرکت میپرسد ، شاید دلیلش این باشد که چند لحظه پیش برای او دقایقی در مورد نقاط قوتمان توضیح داده ام و اگر مشتری از نقطه ضعف شرکت نپرسیده شاید دلیلش این باشد که اطلاعاتی از نقاط ضعف ما ندارد . وقتی متوجه این موضوع شدم چند باری در مورد نقاط ضعف ما هم توضیح مفصل دادم و فارغ از بازخورد بسیار مثبتی که برای صداقت از مشتریان دریافت کردم ، متوجه شدم که سوالاتی که مشتریان دسته دوم میپرسند نسبت به سوالاتی که مشتریان دسته اول میپرسند بسیار متفاوت است .

دانستنی هایی که روزانه در ذهن خود جای میدهیم ، چه سیاسی ، چه اقتصادی و چه … میتوانند مسیر را برای رشد ما از طریق پرسیدن سوال درست تر ترسیم کنند ، چنانکه میدانیم هر آنکه و هر آنچه تفکر سیستمی داشته باشد و دغدغه و سوالاتش سیستمی باشند ، در بلند مدت به راه حل های سیستمی و صحیح و در نتیجه رشد می رسد و آنکه دید و تفکری عملیاتی و کوتاه مدت داشته باشد ، همواره درگیر پرسیدن سوالات بدیهی و سطحی است و رشد او به وسعت سوالات سطحی اش محدود می شود .

 

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید