در مورد صبر

صبور بودن دغدغه پارسالم بود .

به دنبال چند کتاب خوب در باب صبر گشتم و به دلیل اینکه در کتاب فروشی های محلی موجود نبودند ، از خواندشان محروم شدم .

اما در یک سال گذشته که به سبب اتفاق هایی که در خواب هم به وقوع پیوستنشان را نمیدیدم ، چند نکته کلیدی در مورد صبر فرا گرفتم . امشب به یکی از آن نکات اشاره میکنم .

آن نکته این است که انسان های صبور در مقابل مشکلات Resilient (به فارسی انعطاف پذیر -ترجمه انعطاف پذیر برای این لغت آنچنان صحیح نیست ، امیدوارم ترجمه بهتری برای این لغت در آینده نه چندان دور پیدا شود ، تا چنانکه دغدغه پروفسور رحمان سرشت است و بارها سر کلاس هایش به ما گوشزد کرده ، بتوانیم فارسی را پاس بداریم )

توجه کرده ام که انسان هایی که صبور هستند ، هیچ تفاوتی با ما ندارند ، به جز اینکه در مورد احساساتشان Resilient هستند ، یعنی اینکه با دریافت احساسات از اطرافشان ، بدون بالا و پایین کردن سیگنال ها و توجه به نتیجه اعمال و شرایط و دیگر عوامل تاثیرگذار ، عکس العملی نشان نمی دهند .

یعنی اینکه در مواجه با شرایط نمیگذارد چند عامل بر او تاثیر بگذارد ، چند عاملی که چند روز پیش در فکر هایم از آن ها به عنوان نقطه ضعف یاد کردم :

خشم ، ناراحتی ، تعصب ، ترس .

به صورت ناخودآگاه هرگاه بتوانیم بر چند عامل بالا تسلط پیدا کنیم ، میتوانیم از خود انتظار Resiliency (انعطاف پذیری) بالاتر و در نتیجه سطح بالاتری از صبر را داشته باشیم .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید