درسی که تنها میتوان از دیگران آموخت

حذف کردن آدم ها از زندگیتان امریست که از دیگران یاد می گیرید ، نه به صورت عملی و کامل ، بلکه تنها به صورت ضمنی .

و درس حذف کردن آدم ها از زندگیتان یکی از زیبا ترین درس هاییست که جنبه خود آموز و چنانکه من می پندارم خودپرور دارد .

زیبا از این دید که فکرتان را درگیر جنبه های زیادی میکند ، از جنبه های اقتصادی رابطه تان با شخص مورد نظر گرفته ، تا احساسی و اجتماعی.  نیاز است که برای تصمیم گیری در مورد حذف یک شخص تمامی این جنبه هارا ولو ناخودآگاه از ذهنتان بگذرانید و این تصمیم شما را برای شما زیبا میسازد ، چرا که ما تنها زمانی از تصمیممان رضایت کامل داریم و آن را زیبا می پنداریم که آنرا پس از ارزیابی دقیق تمامی جنبه هایش گرفته باشیم .

خودپرور اما از این دید که این شما هستید که به این درس پر و بال میدهید.  دیگران این درس را در حد درس ۳ واحدی اصلی دانشگاه که پس از پاس کردن آن تنها چند سوال پر ابهام در ذهنتان باقی میماند و برای پیدا کردن جواب آن سوال ها نیاز به تفکر خواهید داشت ، به شما میدهند .

دیگران تنها نقش به وجود آورنده جرقه را در ذهن شما دارند که به شما میگوید شما نیاز به تفکر در مورد این موضوع دارید ، اما این خودتان هستید که تصمیم می گیرید چقدر بر این موضوع مانور داده و برای درک بهترش که مسلما به درک بهتر حدود ارتباطات شخصی تان منجر میشود ، تلاش کنید .

جنبه خودپروری هم خود از چند بعد تشکیل میشود که در دو دسته اصلی قرار میگیرند :

یک – تصویر خودتان و دیگران در ذهنتان

دو – تصمیم خودتان در مورد حد و حدود بین خودتان و دیگران

تصویر خودتان از کسی که هستید تاثیر مستقیمی بر میزانی که نیاز به تفکر و کار کردن در مورد حذف دیگران از زندگیتان دارد .

هرچه قدر بیشتر حد و مرزهایتان سخت و بسته ، و در ذهن خود دیگران از ملاحضات اخلاقی و فکری با شما غریبه باشند ، به همان اندازه برای درک بهتر دلیل حذف دیگران از زندگیتان تلاش خواهید کرد .

موضوع تصویر تا حدود زیادی ذاتی است و به مقدار کمی قابل تغییر است . ( در اینجا منظورم از تصویر، صفات بارز شخصیتی است که از زمانی که در زندگیتان به مرحله هوشیاری رسیدید ، در خود شناخته اید ، همانند جدی بودن  مهربان بودن و..)

اما موضوع دوم که تصمیم شماست تا حد زیادی قابل تغییر است . چرا که از رفتاری که دیگران در پاسخ به رفتاری از شما از خود نشان میدهند ، حاصل شده است .

این رفتار است که مستقیما بر تصمیم شما در مورد حذف یا نگه داشتن آن فرد در زندگیتان تاثیر دارد .

امیدوارم که هیچگاه مجبور نشوید بر اساس تصمیمتان که دیگران به شما تحمیل کرده اند ، تصویری که از خودتان دارید را نادیده بگیرید .

اما به شما اطمینان میدهم، پس از چند بار تصمیم گیری در این حوزه، برایتان نادیده گرفتن تصویر شخصی کار سختی نخواهد بود .

پی نوشت: اولین بار نیست که در اتوبوس و تاکسی مطلب مینویسم ، اما اولین بار است که تمامی مطلب را از اول تا آخر در اتوبوس مینویسم و الان میتوانم بفهمم محمد رضا شعبانعلی که بارها در نوشته هایش ذکر کرده که در اتوبوس و تاکسی می نویسد چه لذتی میبرد . به شما هم پیشنهاد میکنم نوشتن در تاکسی و اتوبوس را امتحان کنید.

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید