تقسیم زمان و زندگی

دیروز با خودم فکر می کردم که زندگی ما به چه چیزی می گذرد ؟
از روز ، ماه ، سال ، تا دهه و عمر .

تعجبم گرفت وقتی متوجه شدم که مقدار زیادی از عمرم را صرف فعالیت هایی کرده ام که نه بهره وری ام را افزایش می داده اند ، نه موجب خوشحالی و ایجاد احساس خوب در من می شده اند .

کمی دلگیر شدم ، چرا که عمر محدود است ، ساعت های روز محدود هستند ، ساعت هایی که در اختیار خودمان هستیم هم با افزایش سنمان مرتبا کمتر می شوند .

فکر کردم که چه خوب است اگر روز و هفته و ماه و سال را قسمت بندی کنیم ، چنانکه می گویند انسان فلان درصد از عمرش را می خوابد ، ببینیم که هر کاری که در روز انجام می دهیم چند درصد از زمان مارا می گیرد و چه خروچی ای دارد . اینگونه شاید بتوانیم برنامه ریزی داشته باشیم که در حداقل شرایط ممکن در جهت شادی و تفریح باشد .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید