تفاوت مهارت و ذهنیت

امروز آخرین امتحان ترم اول بود ، امتحان درس مدیریت استراتژیک . میخواستم در مورد تفاوت مهارت و ذهنیت بنویسم و در ابتدای نوشتن به یاد تاکید دکتر رحمان سرشت بر ذهنیت در ترم جاری افتادم ، دکتر بارها تاکید میکرد که به دنبال درست کردن ذهنیت خود از مدیریت و استراتژی باشید ، آرایه ها و چارچوب های ارائه شده برای طرح استراتژی بدون داشتن ذهنیت مناسب چیزی بیش از چرندیات نیستند .

حدودا یک دهه گیمر بودم و 6 سال از آن یک دهه را به صورت حرفه ای بازی میکردم . 2 سال را بدون تیم مشخصی بازی کردم و 4 سال دیگر را در بهترین تیم های ایران . نکته ای که پس از سالها بازی کردن نظرم را جلب کرد این بود که در هر حوزه ای میان برخورداری از ذهنیت درست و برخورداری از مهارت درست تفاوت عملکردی زیادی است . در سالهایی که به تنهایی بازی میکردم از مهارت نسبتا خوبی در بازی ها برخوردار بودم و به همین دلیل به بازی در یکی از بهترین تیم های ایران دعوت شدم ، در آن تیم حدودا 6 ماه صرف پرورش ذهنیتم از بازی کردم . پرورشی که تنها در قالب بازی و کار تیمی قابل انجام بود .

پس از پیروزی و کسب مقام در چند مسابقات از خود پرسیدم : چرا بسیاری از بازیکن هایی که قبلا از لحاظ مهارتی در سطح بالاتری از من قرار داشتند ، حال در سطح پایین تری از من قرار دارند ؟ در حالی که آن ها تلاش بیشتری می کنند . در پاسخ به سوالم به سبک بازی کردنمان توجه کردم ، آنها بازی میکردند تا مهارت هایشان را به دیگران اثبات کنند ، اما من بازی میکردم تا منجر به پیروزی تیمم شوم . در راه رسیدن به این پیروزی بود که با مهارت هایی ثانویه آشنا شدم که سرنخ رسیدن به آن داشتن ذهنیت پیروزی و کار تیمی بود .

نکته کار در هر حرفه ای در اینجاست ، وقتی که ذهنیت درست باشد و اهداف درست تعریف شده باشند ، رسیدن به آنها از راه های مختلفی امکان پذیر است ، راه هایی که لزوما نیازی به مهارت های عمومی آن حرفه ندارند ، راه هایی که از خلاقیت ما بروز میکنند . این راه ها را نخواهیم شناخت ، تا زمانی که ذهنیت خود را از اهدافمان درست کنیم . وقتی که ذهنیت درست باشد ، خلاقیت نامحدود است و تنها ابزار کار مهارت های مربوطه نیستند ، اما زمانی که خود را به مهارت ها و ابزار مربوطه محدود کنیم ، توانایی ما در رسیدن به اهدافمان محدود به انعطاف پذیری آن ابزار و مهارت ما در استفاده از آن ها خواهد بود .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید