تعدد انتخاب ها و منابع

چند دقیقه پیش مشغول خواندن خبر نسخیر نفتکش ایرانی به دست سربازان بریتانیایی بودم و پس از آن در اینترنت به دنبال منبعی برای خواندن در مورد نقش خلاقیت در سازمان و بهره وری سازمانی بودم که متوجه شدم چقدر حوصله خواندنم کم شده .

از یک منبع به منبع دیگر می پریدم بدون اینکه هیچکدام را دقیقا خوانده باشم . این البته اتفاقی نیست که امروز رخ داده باشد ، سال هاست که در زمان خواندن مطالب در اینترنت احساس بی حوصلگی کرده و از مطلبی به مطلب دیگر می پرم .

امروز داشتم به این نکته فکر میکردم که دستیابی به اینهمه اطلاعات در کسری از ثانیه نقش کلیدی در این بی حوصله ایفا کرده و می کند . در بازاریابی خوانده ایم که هرچه انتخاب ها زیاد تر بشود ، تصمیم گیری سخت تر شده و احتمال اینکه هدف نهایی ما (که در بازاریابی فروش محصولات و خدمات و در خواندن مطلب ، فهم و یادگیری است) محقق شود کمتر می شود .

شاید بهتر باشد گاهی عمدا انتخاب هایمان را محدود کنیم ، تا بتوانیم به طور اثربخشی کارها را جلو ببریم در غیر این صورت احتمال اینکه در چرخه ای بی نهایت و بیهوده گیر کنیم بسیار زیاد و محتمل است .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید