امروز نمی نویسم

امروز افکار زیادی در سرم بود و هر کدام از آنها بسیار نوشتنی است .

اما نمی نویسم ، چرا که شدیدا به زمان برای مطالعه برای امتحان مدیریت مالی که فردا صبح است نیاز دارم .

امیدوارم معامله نوشتن در روزنوشته ها با زمان برای مطالعه در نهایت برایم سودآور واقع شود .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید